Przegląd prefiksów - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto

Na tej stronie znajduje się indeks znaków wywoławczych stacji oraz punktów/obiektów zachowanych w bazie danych aprs.fi. Indeks odświeżeany jest raz na godzinę.

2:
  2E1EJC 2E0LIB 2E1EJC-9 2E0GPU 2E0BCI-9 2E0BCI 2E0EEY 2E0DBY
  2E0SGG 2E0MKM-9 2E0EMO-5 2E0CWW-9 2E0RDJ-WX 2E0CXJ 2E0BCI-10 2E0CWW-10
  2E0BWF B 2E0BWF-B 2W0KHK 2E0RJB-9 2E0JCM-9 2E0SAF 2E0VCU-7 2E0FBF
  2E0JRB-9 2E1VAR 2E0YNT 2E0YNT B 2E0YNT-B 2M0SXT-9 2M0BZZ-5 2E0ENN
  2E0DDV 2E0MYN-9 2E0ONV-9 2M0SXT 2M0ROT-9 2E0FEI B 2E0FEI-B 2E0XVX B
  2E0XVX-B 2E0XVX 2E1MTA-9 2E0DIJ 2E0STE 2E0BMP-9 2E0PGS-10 2E1HNK-TG
  2E0GNW 2E0FTG 2E0ICE B 2E0ICE-B 2E0DUE 2E0UEX 2E0CIS 2E0PSV
  2E0FSI-10 2E0FTG-9 2E1IFH-10 2E0SGG-6 2E0DOB 2E0AVQ-9 2E0GNW-6 2E0KFO
  2E0SAF B 2E0SAF-B 2E0SEY-13 2E0GUA-9 2E0FQC-7 2E0RDJ-9 2M0SBP-5 2E0FSI-9
  2E0DGH 2E0GUA-7 2E0KGS-9 2E0PSV-1 2E0RVV 2M0JVR 2E0RVV B 2E0RVV-B
  2E0PSV-7 2E0KOR B 2E0KOR-B 2E0GTT-7 2E0RCW 2E0DCE 2E0ORP 2W0RDZ-10
  2OS073-5 2E0DOB-10 2M0JVR-Y 2E0UHJ B 2E0UHJ-B 2E0STE B 2E0STE-B 2M0SBP B
  2M0SBP-B 2M0SBP-R 2E0UKH 2E0CIA-1 2E0GTT 2E0BJL 2E0SWI-1 2E0CBB
  2E0MKH-9 2E0JHL-7 2E0FQR-2 2E0ENN B 2E0ENN-B 2E0IEM-9 2E0FBF B 2E0FBF-B
  2E0SRO-9 2E0UKH B 2E0UKH-B 2M0SQL-13 2E0GUA 2M1DHG-5 2E0CZI-B 2E0BAY-7
  2E0LMB B 2E0LMB-B 2E0FIQ B 2E0FIQ-B 2E0GUA B 2E0GUA-B 2E0CZI B 2E0OAP B
  2E0OAP-B 2E0FVR B 2E0FVR-B 2W0ZBC B 2W0ZBC-B 2M0TGD 2E0FSI 2E0DYT B
  2E0DYT-B 2E0NKJ-9 2E0GRV 2E0GRV-1 2M0ROT-10 2E0TFN-9 2E0FVR 2E0STE-DP
  2E1FHO B 2E1FHO-B 2E0MDV 2E0PSV-10 2I0WLG B 2I0WLG-B 2E0LNX-5 2E0EEY C
  2E0EEY-C 2W0OJA B 2W0OJA-B 2E0SAF-9 2E0DAT 2W0JMK B 2W0JMK-B 2I0MAR B
  2I0MAR-B 2E0EBM 2E0EBM-7 2E0NMK-Y 2E1VAR-1 2E0STJ 2W0IAO B 2W0IAO-B
  2E0STJ B 2E0STJ-B 2E0SJA 2E0JBQ-9 2E0EPB 2E1GQX 2E0WDS B 2E0WDS-B
  2M0SQL-5 2M0TXY-9 2E0BTX B 2E0BTX-B 2E0XVX-N 2W0JDL B 2W0JDL-B 2E0NLK
  2E0UCW-7 2E0MOR B 2E0MOR-B 2E0MOR 2E0ENN-10 2E0BRQ 2E0TJW-9 2E1KAJ-5
  2E0ENN-N 2E0UHJ-N 2E0RVV-N 2E0LMB-N 2EOIQJ-N 2E1AXD 2E0SAJ B 2E0SAJ-B
  2E0SEI 2E0UCW-5 2E0DWQ B 2E0DWQ-B 2W0RDD B 2W0RDD-B 2E0FVR-7 2E0NKK B
  2E0NKK-B 2E0ENN-5 2E0AAI B 2E0AAI-B 2E0AAI-N 2E0NKK-N 2W0HBC B 2W0HBC-B
  2E0SHT 2E0CZI-N 2M0PMR C 2M0PMR-C 2E0KOR-N 2E0DDV B 2E0DDV-B 2E0JTP
  2W0RMY-9 2E0KZV 2E0OTY-9 2W0RMY-N 2E0FQC-9 2E0FQC 2E0PGS B 2E0PGS-B
  2E0VBM-10 2E0EZK B 2E0EZK-B 2E0EOL C 2E0EOL-C 2E0PGS-7 2E0XBT B 2E0XBT-B
  2E0CRV-8 2E0IPK 2E1CNM 2M0ROT 2E0IGT-7 2E0PGS-9 2E0RHM-10 2E0MHG
  2E0RHM-5 2E0VPG 2E0TJW B 2E0TJW-B 2E0KCL 2E0CRV-7 2E0LQY-N 2E0FQC B
  2E0FQC-B 2E0SJA-10 2E0IGP B 2E0IGP-B 2E0IGP-N 2E0LNX-1 2E0TJW-R 2E0SGG B
  2E0SGG-B 2I0TMR B 2I0TMR-B 2E0DJU 2B 26CA00-3 2E0SRO 2W0HFU
  2M0CSZ B 2M0CSZ-B 2E0EQT 2E0SPS B 2E0SPS-B 2E0LLD B 2E0LLD-B 2E0CRV-1
  2W0CLJ B 2W0CLJ-B 2E1HJS B 2E1HJS-B 26TM34 2E0ULH-7 2W0HFU B 2W0HFU-B
  2W0HFU-N 2E0KZV B 2E0KZV-B 2E0GNW B 2E0GNW-B 2E0EEY-N 2E0FSD 2E0FSD-N
  2E0XDZ 2E0MHG B 2E0MHG-B 2E0PWZ 2W0MZS-N 2W0SKG B 2W0SKG-B 2E0FBF-N
  2E0PWZ B 2E0PWZ-B 2E0GJE B 2E0GJE-B 2W0NED-7 2E0VWC B 2E0VWC-B 2E0YYG
  2E1THX-7 2E1DZL-N 2E0SST 2W0NED 2E1ADT 2E0KZA-N 2E0GPU-10 2E0NPL B
  2E0NPL-B 2E1ADT B 2E1ADT-B 2E1ADT-N 2E0FBQ B 2E0FBQ-B 2E0FDN 2E0VDK B
  2E0VDK-B 2E0EZT 2E0RLT B 2E0RLT-B 2E0BRI B 2E0BRI-B 2E0OHN-N 2E0NCL-N
  2E0CUB 2E0NMK 2E0BTX 2W0PJM C 2W0PJM-C 2E0OJX 2W0OXE-10 2E0ISK-N
  2W0LXT 2E0LXY B 2E0LXY-B 2E0BMP 2E0LXY 2E0CHP B 2E0CHP-B 2E0GUA-N
  2E0KPM B 2E0KPM-B 2E0EQU-N 2E0JRS-N 2E1GW-9 2E1GW-10 2E1GW-7 2E0ULH B
  2E0ULH-B 2E0ONV-N 2E0BFN 2E0YLP-R 2E0HQJ B 2E0HQJ-B 2E0SHT B 2E0SHT-B
  2E0NMK-7 2E0XVX-7 2E0LXY-R 2E0HQJ-8 2E0JCM-7 2E0EOL-5 2E1GW B 2E1GW-B
  2E0FXJ B 2E0FXJ-B 2E0TGK-14 2E0TGK-9 2E0PXC B 2E0PXC-B 2E0JKJ C 2E0JKJ-C
  2E0PSV-9 2E0EZT-5 2W0FFN B 2W0FFN-B 2E0PFF B 2E0PFF-B 2M0YUP-9 2E0LXY-5
  2E0GTT-8 2E0RJB 2E0DOB-N 2E0JRS 2E0SHT-7 2E0FIA B 2E0FIA-B 2E1GW-N
  2M0JVR-9 2E0TKK-9 2E0FBZ 2E0LXY-N 2M1DHG B 2M1DHG-B 2E0BMP-N 2E0NOU
  2W0PNT B 2W0PNT-B 2E0FBQ-N 2E0OWJ-N 2W0OXE 2E0FTX-1 2E0WDR 2E0AKU
  2E0SJA-9 2E1SOB B 2E1SOB-B 2E0VKB-9 2E0PGS-1 2E0IKK-N 2E1HWE 2E0MME
  2M0UHZ B 2M0UHZ-B 2E0WIT-N 2E0JPM-11 2E0PGS Z 2E0PGS-Z 2E0NMK-9 2E0DMB-9
  2E0TSA-7 2M0MKZ B 2M0MKZ-B 2E0BXK 2E0MRZ 2E0FSW-7 2E0EZR-9 2E0RHD B
  2E0RHD-B 2E0VMK B 2E0VMK-B 2M0CSZ-5 2M0YTD B 2M0YTD-B 2E0DGH-7 2E0BJL-9
  2E0EMO-1 2E0DZY-9 2E0HOQ 2E0MRZ B 2E0MRZ-B 2E0XHG B 2E0XHG-B 2D0KFF B
  2D0KFF-B 2E0OVO-10 2E0OVO-5 2E0TOY-7 2E0TOY-2 2M0CSZ-10 2E0KXL B 2E0KXL-B
  2E0YRT 2W0PJM B 2W0PJM-B 2E0DFJ 2E0EZR-R 2W0VTP-DP 2E0DFJ-5 2M0MSU-DP
  2E0JRS B 2E0JRS-B 2E0FVR-N 2E0OFF B 2E0OFF-B 2W0NED-9 2E0EKK-N 2E0XPR
  2E0IEM-5 2E0IEM-7 2E0SVZ B 2E0SVZ-B 2E0NSX B 2E0NSX-B 2E0SSD-9 2E0JGR B
  2E0JGR-B 2E0KBZ 2E0KBZ-N 2E0MRZ-5 2E0TOY-3 2E0FJT 2E0FJT-N 2E0IOU-9
  2E0FQC-N 2E1FHO-N 2E0DFJ-7 2E0KWA 2E0FII 2E0SAF-5 2M0CSZ-N 2M1IGO B
  2M1IGO-B 2E0ZAP B 2E0ZAP-B 2E0LNX-8 2E0NXL-7 2W1ACM 2E0TOY-4 2E0TOY-5
  2E0GPU-9 2E0RLE B 2E0RLE-B 2E0MBH B 2E0MBH-B 2E0PXW-9 2E0FQC-5 2E0DUJ-2
  2E0OZK-N 2E0GOG B 2E0GOG-B 21BWI 2E0SIP-2 2E0SQA 2E1HRC-7 2E0PRY
  2E0BOU C 2E0BOU-C 2E0WBS-7 2E0VXI B 2E0VXI-B 2E0CCR-7 2E0XWM B 2E0XWM-B
  2E0CBB B 2E0CBB-B 2E0GUA-10 2E0VXI 2E0HOF-7 2E0GUA-5 2W0PNT-8 2E0YQC-9
  2E0WKS-R 2E0WKS B 2E0WKS-B 2E0TGE-10 2E0IGP-7 2LUV-1 2E0TXE B 2E0TXE-B
  2E0LIB-WX 2E1GW-5 2E0DAQ 2W0GAQ B 2W0GAQ-B 2E0WIT 2E0FHE 2E0GGX-N
  2E0KHI 2E0GRV-7 2E0GRV-10 2E0FEV B 2E0FEV-B 2E0XPR B 2E0XPR-B 2W0MZS-1
  2E0IEH-9 2E0RQO-N 2W0TNB-9 2E0VNT B 2E0VNT-B 2W0TNB 2E0KCL-N 2E0WKS
  2E0RQO 2E0EEW 2E0RQO A 2E0RQO-A 2W0XBE B 2W0XBE-B 2E0KJR 2E0LDQ
  2E0BEQ B 2E0BEQ-B 2E0HCT B 2E0HCT-B 2E0NEC-7 2E0TXE-7 2E0HCT 2E0TXH B
  2E0TXH-B 2E0ROX B 2E0ROX-B 2E0ROX-N 2E1HEL B 2E1HEL-B 2E0SIP 2E0DIJ-5
  2E0PSN-5 2E0PSV-5 2E0IGM 2E0FNM 2E0OVW 2E0DNW-7 2E1DNB 2E0FGX
  2E0NRN 2M0FYG 2E0DNW 2E0DEC B 2E0DEC-B 2E0FMK 2E0LXC-N 2E0FTS B
  2E0FTS-B 2E0TKK-7 2E0FNJ 2E0KBZ B 2E0KBZ-B 2E0NQA 2E0DEC 2E0DEC-N
  2E0PUK B 2E0PUK-B 2E0XPR-1 2E0VVG-N 2E0DBS 2E0TWN 2E0FHV B 2E0FHV-B
  2E0MRZ-N 2E0VVG 2E0YYB-N 2E0KEZ-9 2E0UDB-10 2W0IAO 2E0UKL B 2E0UKL-B
  2E0PLJ B 2E0PLJ-B 2E0UCW-1 2M0JVR-10 2E0KKF B 2E0KKF-B 2M0FPI 2E0YYB B
  2E0YYB-B 2E0ENG 2E0GMP-7 2E0CXQ-6 2MRS 2E0GSU B 2E0GSU-B 2E0TFC B
  2E0TFC-B 2W0STO 2E0OAP-H0 2E0FMI 2E1HAT 2E0GJE 2E0GSU 2E0OVO
  2E0ACE 2E0ACE-5 2E0CRV-9 2E0OPR B 2E0OPR-B 2E0HKA 2E0EHH-N 2E0OPR
  2E0EUI-N 2W0RQC 2E0EGW B 2E0EGW-B 2E0DUE-7 2E0MWU-N 2E0RQO-R 2E0MHL
  2E0DOB-5 2E0CIA-5 2E0REE-N 2M0FPI-N 2E0YNT-N 2E0RDJ 2E0TXH-N 2E0CMR B
  2E0CMR-B 2E0MRE B 2E0MRE-B 2E0RRF-7 2W0BTQ-DP 2E0FRL B 2E0FRL-B 2W0FLW
  2M0JVR-DP 2E0JRU B 2E0JRU-B 2W0ZAA-DP 2M0WHX-N 2E0FNT 2E0OAI 2E0GSU J
  2E0GSU-J 2E0HVE B 2E0HVE-B 2E0HVE 2E0ULA B 2E0ULA-B 2E0DQQ 2E0FQA
  2W0ZBC-N 2E0FBQ E 2E0FBQ-E 2E0GSX-N 2E0OUR B 2E0OUR-B 2E0GBK-N 2E0GSX-9
  2E0BJA 2E0MHL-R 2E0FQE B 2E0FQE-B 2E0NUN 2E0GBK 2W0FFN 2E0XLG-13
  2E0FNS 2E0UBM-9 2E0MHG-N 2M0PIJ 2E0NVL-N 2E0NVL 2E0XLG-10 2E0NVL-7
  2E0YYY/P 2E0OED-7 2E0GIK-9 2E0IEM-8 2E0EUD-DP 2E0NVL-9 2E0ERO B 2E0ERO-B
  2E0FKN B 2E0FKN-B 2E0OED-10 2M0FPI B 2M0FPI-B 2I0LWX-N 2E0DGH B 2E0DGH-B
  2E0DZO B 2E0DZO-B 2E0DZO-N 2E0GBD 2E0LVL 2E0JHL-DP 2E0TJX B 2E0TJX-B
  2E0SHT C 2E0SHT-C 2W0HYW 2E1IDC B 2E1IDC-B 2E0HKC 2E0HPS-7 2E0JTP-N
  2E0JTP C 2E0JTP-C 2E0AVQ 2E0KBZ C 2M0YTD-10 2E0EUI 2M0FMU 2E0IWS
  2E0PKK-5 2E0MTP 2E0XVX D 2E0XVX-D 2M0WHX B 2M0WHX-B 2E0FRS-5 2E0YGM-N
  2E0OSS-9 2BNC-1 2E1SKY B 2E1SKY-B 2E0MTP-DP 2E0RYD-DP 2I0FIP/P 2I0TMR-DP
  2E0IJJ B 2E0IJJ-B 2E0DR-9 2E0DR-N 2I0LWX 2E0FNT-7 2E0TGE 2E0DDR B
  2E0DDR-B 2E0OAI-N 2E0OAI B 2E0OAI-B 2E0IJI-9 2E0DR 2W0MZS-4 2E0FQE
  2E0TXI 2E0NEQ B 2E0NEQ-B 2E0WLQ 2E0OSS-7 2E0TVV-N 2E0PUK P 2E0PUK-P
  2M0MSU-N 2E0FNT B 2E0FNT-B 2E0LVL B 2E0LVL-B 2E1GLQ 2E0FHV-N 2E0OKC B
  2E0OKC-B 2M0YFY-N 2E0FPY 2E0FHV 2E0TQX B 2E0TQX-B 2E0XVX S 2E0XVX-S
  2E0JFQ-7 2E0EUD-7 2M0KVM B 2M0KVM-B 2E0NEQ-9 2E0STI-10 2E0CUB-7 2E0GJE-N
  2E0PTM B 2E0PTM-B 2E0ICE 2E0FQE-15 2E0ICE-9 2E0FKB B 2E0FKB-B 2E0FQE-5
  2E0BFT 2E1GLQ B 2E1GLQ-B 2E0JBR-5 2E0OLN-N 2W0YYY/P 2E0MPE B 2E0MPE-B
  2E0MPE 2E0SPS-15 2E0NNG-N 2E0WKS-N 2E0LXC-5 2E0CCR-9 2E0CCR 2E0FPW-N
  2E0BKY 2E0FBQ 2E0DYH B 2E0DYH-B 2E0MTP B 2E0MTP-B 2E0OSS-2 2E0FNM-10
  2W0ZAA 2E0WPL 2AIQ 2W0HBC-N 2E0FQY B 2E0FQY-B 2E1GLQ-7 2UX
  2E0STI-5 24OWX-2 2E0VCA-7 2E0EWH-N 2E0POV-5 2E0AVQ-4 2W0DWR B 2W0DWR-B
  2E0SHT E 2E0SHT-E 2E0FNT-1 2E0FNM B 2E0FNM-B 2E0RTE B 2E0RTE-B 2E0FNT-10
  2E0UUU 2E0YGM-7 2E0XTA-N 2E0OFF-N 29PALM 2E0OED-3 2E0NRN-N 2E1GLQ D
  2E1GLQ-D 2E0NRN-Y 2E0EJV-N 2W0ODS 2E0IEM-12 2E0XYX 2E0DAT B 2E0DAT-N
  2E0JSJ-N 2E0TQW-7 2E0GUH 2E0SNZ-10 2E0FNM-N 2E0ICE-N 2E0SNZ-7 2E0WGY
  2W0PNT 2a SGB 2E0GBD-N 24KSK-10 24KSK-5 23KSK-10 2E0KNR-6 23KSK-5
  2E0GUH-7 23KSK-7 2E0VRX 2E0GCH B 2E0GCH-B 2W0MON B 2W0MON-B 2E0DJU-2
  2E0BUZ 2E1DQR B 2E1DQR-B 2E0XMB-1 2E0CSS 2E0WWV/P 2E0XZL-14 2E1DOX-10
  2E0DJW 2E0PSW-N 2E0MPZ 2E0RLG 2E0PSW B 2E0PSW-B 2E0MYS B 2E0MYS-B
  2E0BUZ-N 2E0IEA 2E0IEA-7 2E0GCH 2E0GCH-N 2E0CSS/P 2E0KBZ-C 2E0WGY-7
  2E0KNR-7 2E0GRV-N 2E0VRX-1 2E0GCH-Y 2E0EVM B 2E0EVM-B 2E0KGX B 2E0KGX-B
  2W0NRE-2 2E0TJY-10 2E0JDK 2E0JDK-N 2E0HOO-7 2WOFFN 2U0HZY-10 2W0OZO-10
  2E0GPU-N 2E0LVC 2E0DZT-N 2E0ZSA-10 2I0OTC 2E0ZSA-5 2E0BJL-N 2E0IKM-10
  2M0WHX 2E0IEA-1 2E0PHX-N 2E0JDK B 2E0JDK-B 2E0PSV-H0 2E0VCU-15 2E0SZS B
  2E0SZS-B 2M0PMR-N 2E0DVS-N 2E0PHX B 2E0PHX-B 2E0BJL-H0 2E0IVA 2E0EMO-2
  2E1BIT-DP 2E0FSW 2E0PBY 2E0LVO 2E0FOA B 2E0FOA-B 2E0FOA-N 2E0WYL-9
  2E0CSS-1 2E0CSS-7 2E0IOG-9 2E0GSX-6 2E0GSX 2E0CSS-9 2E0GHY-7 2E0FOA A
  2E0FOA-A 2E0LJR B 2E0LJR-B 2E0WYL-7 2E0PHX 2M0INM-DP 2E0RXC 2E0RXC-5
  2M0YUP-N 2E0VLD 2E0LXC-R 2D0KTH 2D0KTH-9 2E0LV0-7 2E0X00-7 2E0VCU-5
  2E0X00 2E0MAH B 2E0MAH-B 2E0KKF-N 2E0XOO 2M0ECK-9 2E0PDJ-7 2E0CMR-7
  2e0emo 2E0XOO-7 2E0MAH-N 2E1VAR-2 2E0BHE B 2E0BHE-B 2E0DHT-1 2E0EMO-3
  2W0PMZ 2E0CKE-10 2E0CKE-5 2E0MNH-7 2E0MKP-7 2E0SWI-2 2EOFNT-10 2E0BHE C
  2E0BHE-C 2M0YUP-DP 20YUC-1 2E0LXY-1 2E1DWP 2E0LPZ 2E1THX B 2E1THX-B
  2M1DHG 2E0JNC-N 2E0JNC 2E0LDA-7 2FAEE-2 2M0FCT 2E1HAT B 2nd Mile
  2E0JNC-Y 2E0SDQ-9 2E0SEI B 2E0SEI-B 2E0FTH-7 2E0SEI-N 2E0HYM-5 2E0LXY-DP
  2J0ELQ A 2J0ELQ-A 2E0SWI 2E0SDQ-N 2E0SDQ-Y 2E0PAA B 2E0PAA-B 2E0XMT B
  2E0XMT-B 2E0RME 2E0PAA-N 2E0PYG B 2E0PYG-B 2E1TON 2E0SWI B 2E0SWI-B
  2E0RNB 2E0RNB-N 2E0CKE-7 2E0PKK-N 2E0LPZ-N 20VSH750 2E0IEM 2E0IEM-3
  2M0YFY-5 2M1DHG-10 2I0FIP 2E0ZLK 2E0ZLK B 2E0ZLK-B 2MTEST C 2MTEST-C
  2E0SDQ 2E0FQE-DP 2E0GUF-9 2M1IGO C 2M1IGO-C 2E0CPX 2E0TJW D 2E0TJW-D
  2W0OZO-15 2E0IDA-7 2E0TPZ 2M0YTD-9 2E0JWZ-Y 2E1ICB B 2E1ICB-B 2E1PAN C
  2E1PAN-C 2E0JBP 2E0JWZ 2E0TNO 2E0FRS-10 2E0FRS-3 2E0ZGL-9 2M0YTD
  2E0NQA-N 2E0EHH 2M0BEC B 2M0BEC-B 2E0WVG B 2E0WVG-B 2E0WVG 2E0FSI-N
  2E0PKK-7 2E0TIE/P 2E0WSJ B 2E0WSJ-B 2E0KEJ-9 2E0PKK 2E0TJW 2E0JPV B
  2E0JPV-B 2E0KJR-N 2E0OFZU 2OS073-10 2E0FTX B 2E0FTX-B 2E1PAN B 2E1PAN-B
  2E0PKK-9 2W0PQU-7 2E0RDJ-5 2E0FGX-7 2E0MZA-1 2W0NED B 2W0NED-B 2E0IFQ
  2E0UKH-7 2E0KJR-7 2E0FJT-1 2E0BNS-4 2E0TO9-3 2E0BNS-2 2E0BNS-1 2E0OVW/P
  2E0MZA 2E0TAK 2E0BNS-5 2E0WWV 2E0BNS 2E0BNS-3 2E0HPS-5 2E0MKP
  2W0KGO-7 2E0EGG-10 2E0BCI-N 2E0MHL B 2E0MHL-B 2E0PBY-9 2W0TAX B 2W0TAX-B
  2W0BUQ-N 2E0SIP B 2E0SIP-B 2PRAHA-N 2E0PGS-8 2E0BCI-7 2E0HPR B 2E0HPR-B
  2E0PWC B 2E0PWC-B 2E0CXQ B 2E0CXQ-B 2E0HPR 2EOXTA-7 2E0FBZ-7 2E0FRS-7
  27HUQ 2M0FYG-7 2E0BHE D 2E0BHE-D 2E0LIB-9 2E0MZA B 2E0MZA-B 2E0CBB-H0
  2E0EIT-7 2E0ONH B 2E0ONH-B 2E1PHW 2E0JBQ-7 2E0XLL-N 2E0CXQ-N 2E0TOU-3
  2E0EVP 2M0KZN/P 2E0MDJ-9 2M0BOY B 2M0BOY-B 2E0BUZ B 2E0BUZ-B 2RUGE7-10
  2E0CJA B 2E0CJA-B 2E0DOB B 2E0DOB-B 2M0JVR B 2M0JVR-B 2E0SPS-7 2I0BAD B
  2I0BAD-B 2M0SBP-DP 26TC66-7 2W0ORH C 2W0ORH-C 2E0XMB-7 2E0JNU-7 2M0SQL-10
  2E0IGP-10 2E0DUZ B 2E0DUZ-B 2E0KES-9 2E0GTT B 2E0GTT-B 2E0IRX 2FAEE-10
  2E0KPX 2E0ORE 2E0ORE-7 2FAED 2E0CPU-N 2E0PJY 2E0GPU-7 2E0PJY-7
  2E0SSX C 2E0SSX-C 2E0SSX B 2E0SSX-B 2E0BOU B 2E0BOU-B 2E0KZN/P 2E0RQO-7
  2E0SGG-10 2E0FQE-4 2E0XLL-7 2E0UEM-7 2E0FQE-7 2E0FQE-1 2E0JPV G 2E0JPV-G
  2E0LVC-9 2E0BOU 2E0GNW-10 2E0BOU-5 2E0BOU-10 2E0BOU-7 2V-METEO 2E0JNU
  2E0SAJ 2E0UIP B 2E0UIP-B 2E0FSC 2E0FSC-7 2FAED-1 2E0PRE 2E0DHY
  2E0WWV-9 2W0CSS/P 2E0FXJ 2M0SXTSTA 2E0ERO 2E0EUM B 2E0EUM-B 2W0TNB-10
  2E1KJB 2E0PJY-N 2E0PJY-10 2E0PJY-5 2E0INK-N 2W0KGO-N 2E0FSC-10 2E0BCJ
  2E0HDR E 2E0HDR-E 2E0FSC-5 2E0VFN B 2E0VFN-B 2E0BJL-7 2E0NXK-5 2E0MQK-5
  2E0BCJ-10 2M0ROT-7 2E0BCJ-1 2E0DOB-9 2E0MZA-N 26CA00 2E0BJL-2 2E0PSN-10
  2E0IKK 2M0WHZ-7 2M0WHX-7 2E0HDR-9 2E0HDR 2E0LSR-B 2E0LSR B 2E0WHQ-10
  2M0CSS/P 2E0SHT A 2E0SHT-A 2E0VFX-7 2E0GOG-1 2E0RQO-14 2E0FNT-R 2M0BOY-N
  2E0DZY-5 2E0FTZ-5 2W0ORH B 2W0ORH-B 2E0DZY 2E0DZY-10 2E0DZY-1 2E0WHQ-5
  2E0SEI-7 2E0FSD B 2E0FSD-B 2E0OED-9 2E0BCI B 2E0BCI-B 2E0LSR-5 2E0BCJ-9
  2E0FNU 2E0FQE-3 2E0EBR-11 2M0MMO-6 2E0BCJ B 2E0BCJ-B 2E0BCJ Z 2E0BCJ-Z
  2W0LXT-5 2E0HKA B 2E0HKA-B 2E0KVJ-5 2mi beach 2mi north 2E0XDA-10 2E0XDA-5
  2E0XDA 2W0KGO B 2W0KGO-B 2E0PYG 2W0GPU-7 2E0XVX P 2E0XVX-P 2E1KAJ-10
  2E0MKP B 2E0MKP-B 2E1GYP 2W0KYH B 2W0KYH-B 2E0FTE-7 2E0JTP B 2E0JTP-B
  2M0IBG B 2M0IBG-B 2E0FKN 2M0AIV 2E0MKP-N 2E0KXT-15 2E0KEK-7 2E0KEK
  2E0YEO-N 2W0FFN-1 2E0FLW/P 2W0FFN-7 2E0LVC-7 2E0KEK-1 2U0HZY-5 2M0LXX
  2E0DAT-B 2W0HYW-9 2M0MSU B 2M0MSU-B 2E0DEC-7 2E0KEK-15 2E0SAF-N 2E0WSG-N
  24OWX-9 2E0FZR-7 2E0FUL-N 2E0FUL D 2E0FUL-D 2E0FUL S 2E0FUL-S 2E0KEK-9
  2E0SOH B 2E0SOH-B 2E0UMP-N 2I0MAR 2E0SOH-7 2E0FUL 2I0MAR-N 2E0LDV
  2RUGE65 2E0YCX-N 2I0MAR-7 2M0FYG-1 2I0YUM-10 2I0WMH E 2I0WMH-E 2M0HIB-7
  2M0JTX-9 2I0YUM-7 2RUGE65-5 2E0PDJ-8 2M0FVH B 2M0FVH-B 2E0HSY-N 2E0BJL B
  2E0BJL-B 2I0WMH B 2I0WMH-B 2E0NCL 2E0NRL-7 2E0DPY-N 2E0MSY 2E0XCC
  2E0XCC-9 2E0HKA-N 2E0MTP-5 2E0PNW 2E0PNW-7 2W0JVB 2W0JVB B 2W0JVB-B
  2E0KGA-N 2E0XPH-7 2E0XPH 2E0AKA-7 2E0XXG B 2E0XXG-B 2E0LDV-4 2E0PSN-7
  2E0EJJ-N 2M0HIB/P 2E0WET B 2E0WET-B 2E1GRY-9 2E0WET-N 2E0KGA 2E0EJJ-D
  2E0BTX-9 2E0VII-N 2E0VII 2M0BOY-DP 2E0PZO B 2E0PZO-B 2E0OPZ B 2E0OPZ-B
  2E0GPU-R 2E0OQV-7 2E0MHC-1 2E0MBH 2E0JNH 2E0EOG-7 2E0BTX-N 2E0JVD-10
  2E0OLN 2E0UJM B 2E0UJM-B 2E0THD-6 2E0UJM 2E0MSY-7 2I0LJQ-9 2E0VRX-9
  2W0FWJ-7 2E0FWX-7 2E0MSY-1 2E0LOJ 2E0RPT-11 2E0PSN B 2E0PSN-B 2E0KBZ A
  2E0KBZ-A 2E0SOH 2E0VNX 2E0UFS-9 2E0UKH-9 2E0WET 2E0XTA-7 2E0BCJ-N
  2W0PJM-N 2W0FXF B 2W0FXF-B 2E0LNX-DP 2M0GFT-1 2E0LTP 2M0KVM 2E0XXG
  2E0XXG-7 2E0XLS-1 2E0HQS/P 2E0LSR-9 2E0XXD-9 2E0FXK-7 2E0HLX-7 2S4BZ-3
  2E0UIT-5 2E0KJP 2M0IJU-5 2E0IKM-7 2E0WOL B 2E0WOL-B 2E0RPT-5 2E0HLX-5
  2E0XXG-5 2E0PZO-7 2E0WSG B 2E0WSG-B 2E0BTX D 2E0BTX-D 2E0EJJ-G 2E0YYB-9
  2E0TZM B 2E0TZM-B 2E0YPU-9 21HVVx53 2E0RPT-10 2W0DUN B 2W0DUN-B 2E0XMF-9
  2M0HFC B 2M0HFC-B 27BMB968 2E0GPU-1 2E0LXY-10 2E0DAT E 2E0DAT-E 2I0WMH
  2E0YCX 2E0HLX 2E0HKU-N 2E1EBL 2E0POV 2E1EBL-10 2E0MEU 2E1EBL-5
  2E0NRN-7 2E0VVX-5 2E0FVS 2E0FVS-N 2E0CXQ 2E0VRI B 2E0VRI-B 2E0OYY-7
  2E0FTZ 2E0IKK-5 2E1IGJ 2E0OZX 2E0XTJ 2E0NLY B 2E0NLY-B 2M0JXK-7
  2M0IJU-10 2E0PNW B 2E0PNW-B 2E0NLY-DP 2E0LUA-7 2M0JXK 2E1FHO-DP 2E0FYW
  2E0JGR C 2E0JGR-C 2E0KCC 2E0UFS 2E0RPT-7 2E0ELS 2E0FYW-9 2E0SOY B
  2E0SOY-B 2E0HSY-7 2E0KIW-N 2E0MME B 2E0MME-B 2M0FUP-5 2E0RHM-9 2W0WIY
  2W0ZBC-DP 2E0XFU 2E0XCH 2E0KOA 2M0YCG B 2M0YCG-B 2M0GQH-7 2E0FZN-5
  2M0LXX/P 2I0YUM-9 2E0OOE 2W0TAX 2E0IPK B 2E0IPK-B 2M0YCG Z 2M0YCG-Z
  2E0IPK D 2E0IPK-D 2IWN-13 2M0KAU-9 2M0YZT 2E0FQE-9 2E0FRS-9 2E0RZG B
  2E0RZG-B 2E0OOE-5 2E0KGA-7 2E0SDQ-7 2E0SEI D 2E0SEI-D 2W0TAX-N 2E0SCO B
  2E0SCO-B 2E0NEQ 2E0NEQ-5 2EOXCN-7 2M0JTX-DP 2E0LXC-10 2E0NEQ C 2E0NEQ-C
  2E0SVZ-1 2E0GSX B 2E0GSX-B 2E0SVZ-9 2EOCJA B 2EOCJA-B 2M0PIJ-DP 2E0DFJ B
  2E0DFJ-B 2E0LBW-7 2E1EBL-1 2E0YPU 2E0LBW 2E0GMD 2E0THD-2 2I0WLG-N
  2E1HYI-10 2E0CIQ-9 2E1HYI-5 2E1EBX-7 2E0STE C 2E0STE-C 2E0FRS 2W0NKS B
  2W0NKS-B 2E0BPU 2E0OOE-9 2E0HSY B 2E0HSY-B 2E0THD-7 2E0THD-10 2E0LTP-9
  2E0LXY-7 2E0OMB 2E0DFJ C 2E0DFJ-C 2EOLXC-7 2E0LVI 2M0IJU 2E0AOO
  2E0VCU B 2E0VCU-B 2E0MOW-9 2E1EBX-6 2E0PXM-7 26D00 2E0PJY-1 2E0THD-5
  2E0HSY 2E0THD 2E0OAP-N 2E0THR-5 2E0THR-10 2E0KFV 2M0MSU 2E0DUJ-7
  2M0WKC B 2M0WKC-B 2E0WDS-N 2E0TJX 2E0CUB-DP 2E0XPD B 2E0XPD-B 2E0NDD B
  2E0NDD-B 2W0GEW B 2W0GEW-B 2E0LIB-1 2E0XPD C 2E0XPD-C 2E0RZG-DP 2E1EBL-2
  2M0YTD-DP 2E0OWJ-7 2E0SAF-10 2E0FVO-5 2E0KNR 2E0OZQ 2M0GQH-DP 2M0GQH-10
  2E0BHZ B 2E0BHZ-B 2W0GEW-7 2E0FVO-14 2M0IJU-9 2W0GEW-5 2E0FVO-7 2E0JDK-DP
  2E0VTI 2E0FZV-5 2E0EEY-10 2M0ROT-DP 2E0GFY-N 2RUGE65-7 2E0WHN B 2E0WHN-B
  2E0NEQ-10 2E0NEQ-7 2E0PZO 2E0KFV B 2E0KFV-B 2E0PZO-4 2M0GQH B 2M0GQH-B
  2M0GQH-N 2E0XFD 2E0XFD B 2E0XFD-B 2W0GME B 2W0GME-B 2E0OMB/P 20D00
  21D00 23D00 24D00 25D00 28D00 29D00 22D00 27D00
  2E0WHN-N 2E0FZY 2E0RNH-7 2E0MOW-7 2E0FZV-7 2E0TXE-9 2E0KFV C 2E0KFV-C
  2DEE-10 2M0FTA-15 2E1FOJ-15 2E0VTI-7 2W0GEW-9 2M0GIC-7 2E0FEV-N 2E0MIX
  2E0TJX-7 2E0MIX-9 2E0KWA-N 2E0KWA B 2E0KWA-B 2E0THD-3 2M0HZD 2DEE-15
  2M0JUM A 2M0JUM-A 2M0JUM B 2M0JUM-B 2E0EWQ B 2E0EWQ-B 2E1MCT B 2E1MCT-B
  2RUG65-5 2M0APB-10 2M0APB-8 2E0SGG-7 2E0RCW B 2E0RCW-B 2DEE-13 2E0TFZ-DP
  2E0FVO 2E0GGJ-DP 2M0ILA-9 2E0TJX-N 2E0CRV 2E0HXS 2E0HXS-9 2E0KSY
  2E0IPR B 2E0IPR-B 2E0KXT-Z 2E0HXS-1 2E0KXT-14 2E0FVC 2M0JUM-DP 2E0OSS-6
  24MSQ953 2M0LSG 2E0RHG C 2E0RHG-C 2E0TXE/P 2E0SYI-1 2E1HOL B 2E1HOL-B
  2M0WKC-DP 2E0XPR-DP 2E0FXK 2E0LLD-N 2E0FTU/P 2E0SJA-5 2E0RMF B 2E0RMF-B
  2W1CAU B 2W1CAU-B 2E0GRB-N 2E0XUP-10 2E0CRV-4 2E0FWE C 2E0FWE-C 2E0FWE B
  2E0FWE-B 2E0FWE 2E0RNH-8 2E0CJT 2E0BCI-5 2E0PSN C 2E0PSN-C 2E0MNZ-N
  2E0MIX-10 2E0YRT-10 2E0YRT-5 2E0MVF-9 2E0FNT-9 2E0FNT-3 2MLP-2 2W0LKX
  2W0LKX-N 2E0YTV-N 2E0TZH-10 2M0JUM-N 2E0RLZ-9 2E1HXB B 2E1HXB-B 2XSO
  2OB-13 2RCC-1 2YGV-7 2ERP-9 2RTZ-1 2YGV-9 2XSO-1 2JUB-9
  2XSO-5 2KGV-3 2KGV-2 2EHQ 2WI-1 2E1SKA 2E0EJO B 2E0EJO-B
  2RMI-1 2E0EJO C 2E0EJO-C 2E0XTA-5 2XSO-3 2PE-8 2E0GBD B 2E0GBD-B
  2LPC-14 2RAB-1 2YGV-8 2VK2XSO-5 2E0GKT B 2E0GKT-B 2KGV-15 2I0FVX-7
  2M0RYG 2IBA-9 2XSO-9 2CRT 2E0WWV-N 2I0FVX-5 2M0LZR-10 2W0ODS B
  2W0ODS-B 2W0KSA-N 2E0DDR 2W0KYZ-10 2E0RRJ 2M0LZR-7 2W0KYZ-1 2JAX-9
  2E0NWM-9 2ZSI-1 2ZHE-8 2E0GGJ-1 2E0DHT-5 2W0KYZ-9 2E0DTC 2E0LUA-9
  2E0TJL B 2E0TJL-B 2W0LPU-1 2W0FLW/P 2M0GKV C 2M0GKV-C 2I0EIU B 2I0EIU-B
  2M0MSU-R 2E0IWC-7 2E0TDX/P 2E0XYL/P 2M0AIV B 2M0AIV-B 2E0RBR 2E0KYX-N
  2E0GZM-7 2E0HMR B 2E0HMR-B 20BFQ-9 2E0DZR-N 2E0KSY-Y 2E0MTG/P 2E0MTP-7
  2E0LDN 2E0GJV-N 2E0OBP B 2E0OBP-B 2W0MON-N 2W0MON 2E0TGK 2MGP-2
  2E0RTU-DP 2E0IOZ 2E0GGU-1 2E0GGU-7 2E0FVO-N 2M0JUM M 2M0JUM-M 2E0WVG C
  2E0WVG-C 2E0NNG 2E0HOQ B 2E0HOQ-B 2E0PPG B 2E0PPG-B 2E0PJN-7 2E0CVI B
  2E0HOQ-N 2E0CVI-B 2E0XCN 2E1DKT-9 2E0FXJ-N 2E0YNT-7 2E0RZG C 2E0RZG-C
  2E0WSG 2W0KYZ-7 2W0MON C 2W0MON-C 2E0IPZ-9 2E0KSYJON 2E0OPV 2M0OSW B
  2M0OSW-B 2E0NRL/P 2E0RZG 2I0IOI E 2I0IOI-E 2E0JBQ-3 2E0GUH-N 2E0DAT-7
  2E0AKA 2E0RDJ-14 2E0GUH B 2E0GUH-B 2W0YMS 2W0LPU-5 2W0EUY B 2W0EUY-B
  2E0BPU-14 2E0ECC B 2E0ECC-B 2E0TKK-10 2E0FBF C 2E0FBF-C 2E0POC-N 2E0LVL C
  2E0LVL-C 2I0GPM B 2I0GPM-B 2E0LVL-1 2W0LPU-10 2W0LPU-9 2I0GPM 2E0TTK-DP
  2E0ECC-N 2W0ODS-9 2E0LYD B 2E0LYD-B 2E0XTA 2TANGI 2E1MCT 2E1VAR-3
  2E0GGU 2E0OPT B 2E0OPT-B 2E0UEM B 2E0UEM-B 2W0ODS-5 2E0OPT A 2E0OPT-A
  2E0WWT-5 2E0WWT-9 2E0BCI C 2E0BCI-C 2M0LOB-DP 2E0FVP 2E0BFN-9 2E0DHQ
  2E0STE-N 2E0FSE-7 2E0NVL-1 2E0GJV 2E0XLS-9 2E0XTA-3 2E0YML-7 2E0PRG-10
  2E0PRG-5 2E0FUM-5 2E0BBN-15 2E0FKC-5 2E1CAF-10 2E0TMI-DP 2E0CRV-10 2E0OED
  2M0SVM-N 2E0ORE-N 2WOSZR 2E0JBQ-4 2E0YNT-9 2E0XOH 2E1CAF-5 2E0GQJ B
  2E0GQJ-B 2M0PI B 2M0PI-B 2E0IFY B 2E0IFY-B 2Test 2E0GJV-1 2E0WCS-7
  2E0KJP-18 2E0UUN-N 2E0XUP 2E0UUN-7 2E0JBU-9 2E1IGJ-DP 2E0UFS-11 2D0KFF
  2E0YRT-1 20DXQ-10 2E0PTF-10 2E0PTF 2E0PTF-N 2E0XUP-9 2E0RIL 2E0ELZ B
  2E0ELZ-B 2E0ULH-N 2E0BXW-N 2E0BXW-Y 2E1BGC-R 2E0FRL-N 2E1BGC-Y 2E1LCY-N
  2E0HRE-N 2E0MHG-7 2E0GQJ M 2E0GQJ-M 2W0ODS-N 2E0MRE-N 2E1BGC-N 2E0NPL-N
  2E0SHT-N 2M0AIV-10 2M0AIV-7 2W0JMK-N 2W0JMK-Y 2W0FWJ-N 2E0YNT-Y 2E0GQJ E
  2E0GQJ-E 2E0HOQ-Y 2E0AOO-9 2E0KBZ-Y 2E0NDD-N 2E0SUD-1 2E0SUD 2E0SNB-R
  2E0SNB-Y 2E0XVX-R 2E0GQJ S 2E0GQJ-S 2E0NQA-10 2E0NQA-5 2W0ODS-7 2E0GJV-Y
  2W0GSE-N 2E0WKV-7 2E0DQQ B 2E0DQQ-B 2E0VCU-R 2E0VCU-N 2E0NVL-Y 2M0LSG-N
  2M0LSG-Y 2E0LGK-N 2E0RMF-N 2E0RMF-Y 2E0MHG-Y 2E0ORE-9 2E0DQQ-N 2E0BHE-N
  2E0MUA-R 2E0MUA B 2E0MUA-B 2E0SGG-2 2E0GQJ C 2E0GQJ-C 2E0GNL-N 2E0GNL-Y
  2E0NIQ-R 2E0LGK-Y 2E0EPB-Y 2E0IPK-N 2E0RFR-R 2E0RFR-Y 2E0ETC-N 2W0RMY
  2E0SOH-R 2E0RRJ-7 2W0HYW-Y 2E0HGM B 2E0HGM-B 2E0XTA-Y 2E0HGM-N 2E1EBX
  2E0ELZ-N 2D0PEY-7 2M0AIV-N 2E0OMB-5 2E0ORE-8 2E0LGK B 2E0LGK-B 2E1HOL-N
  2M0JVR-N 2E0ULA-N 2E0XTA B 2E0XTA-B 2E0VFX-N 2E0AOO-Y 2E0MLC-Y 2E0LVC-Y
  2E0FRL-Y 2E0DFJ-N 2E0WOL-N 2E0XFU-Y 2E0BRQ-Y 2E0NNG-Y 2E0ENN-15 2E0VBM-1
  2E0GJV-9 2M0JUM C 2M0JUM-C 2E0MKH 2E0ENN-Y 2E0ONM-7 2E0OPT-N 2E0GQJ
  2E0ISN-7 2E0UUN-Z 2E0HKD-7 2E0KCL-Y 2E0WDN-7 2E0EUM-9 2E0UHJ-Y 2E0FKC
  2E1BFH B 2E1BFH-B 2E1BFH C 2E1BFH-C 2E0OLN-Y 2M0FTA-10 2E0MPG-N 2D0PEY
  2E0MOW-5 2D0PEY-10 2E0XOH-7 2E0BMT-Y 2E0VNE 2E0OPT-J 2E0ETC-Y 2E0OTG-Y
  2E0UIP 2E0EPB-10 2E0KDX-18 2E1IIY-N 2E1IIY B 2E1IIY-B 2E0YRT-9 2E0HDT
  2E0FSJ-N 2W1FJG-N 2E0MKH-Y 2E0JYX B 2E0JYX-B 2E0WWT-N 2E0MBH-N 2I0UDR-N
  2E0OOE-10 2E1IIY-7 2E0XVX-9 2E0KJP-Y 2E0OOE-4 2E0TXE-N 2E0OOE-7 2E0GSP B
  2E0GSP-B 2E0GQI 2E0MKH B 2E0MKH-B 2E0GEV B 2E0GEV-B 2E0MKH-N 2E0GVI-N
  2E0UFS-10 2E0UFS-7 2E0LVZ-N 2E0PXW-7 2E0PXW-10 2E0OBP 2E0GSP-N 2W0SZR-Y
  2E0UFS-N 2E0GFY-9 2M0FYG-Y 2M0DTP 2E0BHE-R 2E0OED-Y 2M0DTP-9 2E0HFK
  2E0GSP-Y 2E0OPT-5 2E0GSP Z 2E0GSP-Z 2E0ODJ-N 2E0OPT-8 2E0ODJ-Y 2E0ONM B
  2E0ONM-B 2E0LTM-Y 2E0JWR-N 2E0GVI-Y 2E0SUD-10 2W0KGO 2E0WWT B 2E0WWT-B
  2E0SOU-9 2E0KDX-Y 2E0ECD-9 2E0GFS 2E0KBX B 2E0KBX-B 2E0AAH-8 2E0NBY-7
  2E0GVR-Y 2E0GVR-N 2E0KBL-Y 2E1IIY-DP 2E0VUB-DP 2O-13 2ZJ-1 2VYT-B
  2IZ-8 2GUG-15 2ASD 2NSL 2ZVN 2UQ0 2LTF 2VN-1
  2N 2HD-N 2M 2IRT 2C-8 2K-B 2EA-B 2MP-N
  2E0GFY 2UN-B 2NUO-13 2PYI-13 2B-15 2E0SUD-9 2NWK 2E0NIQ-Y
  2Q 2HDI-B 2RGI-1 2E0KEJ 2VB 2ZF 2IG 2CC-9
  2NNN-1 2PKA-B 2LA-9 2TX 2KP 2AEE 2DWL-9 2Y-N
  2C 2YI-1 2FLA-9 2O-9 2EKR-B 2YT-B 2CCS 2E0EKA B
  2E0EKA-B 2NN 2ONY-N 2LV-3 2TT-9 2VER-15 2KTO 2RC
  2E0UKH-Y 2KEJ 2NW5 2UFM 2D0PEY-9 2IRK 2MMD-13 2PY3
  2H-C 2VYT-N 2DS-1 2QDK-1 2VIZ 2N5 2NNX-5 2PE-5
  2JR-7 2MM3 2DAN-15 2OB 2YI-13 2DK-2 2JK-N 2QA-B
  2LEN-C 2WLO-12 2LS-B 2UN-10 2EN-R 2V-1 2MDW-1 2GE-5
  2NWK-15 2DD-10 2TXB-B 2CC-1 2MMD 2MSK-B 2XRX-B 2ER-15
  2pd-10 2DAN-1 2SCL 2CJ 2AAM 2WK 2E0UFS-R 2GMP-N
  2ymm-8 2E0BHE-DP 2GM 2KTO-B 2EAT 2LB-N 2IVN-1 2GGS
  2DBG-R 2TAO-10 2TF 2XP 2RO-1 2E0NXK 2E0NXK-3 2FW-N
  2VRG-9 2XD-B 2ONT-2 2MD-13 2NJ 2J 2WDS-1 2VIZ-8
  2RPF-4 2E0FSD-Y 2PS-N 2GE-15 2y11 2HRJ-10 2G-5 2HF-1
  2EMO-B 2TI-Y 2ZU-B 2WLO 2RK 2NX 2S 2E0NTO B
  2E0NTO-B 2A-N 2H-15 2WPM 2PUT-B 2GB-R 2LO-9 2CF-3
  2AO-10 2E0GJV-7 2R 2BP-15 2NT-10 2RM1 2DAN-14 2YT-N
  2E0NFM-N 2OWR-N 2E0UFS-Y 2MOF-7 2XW 2CR-2 2CS 2YT-R
  2GX-5 2MB-3 2MA-B 2C-13 2NAN-1 2OF-9 2XZ-9 2PM
  2E0FNM-Y 2MOH 2SP-N 2EL 2NLS-B 2E0EGW-N 2MAV 2P2
  2H15 2AH-B 2CC-7 2GQ-1 2MH-15 2HDI-C 2CTI-N 2QKV-13
  2P 2CL 2PYI 2NX-N 2OP-D 2GUG 2AN-14 2K-R
  2W 2E0NIQ-N 2GC 2I-1 2E0FNM-5 2CF-7 2EOJYM-9 2UUC-9
  2NXZ-9 2GI-1 2M0FPI-Y 2MOF-B 2X 2ev 2E0FKC-1 2AYD-3
  2RO 2F 2FJH-N 2BWK-C 2WBX-3 2mm-8 2GUX 2SL
  2MP-10 2YB 2ATY-10 2KRJ 2SD-B 2YXU-1 2RB-C 2T
  2OHD-B 2GE-13 2QCY 2DUT-10 2E0MQK B 2E0MQK-N 2NWC-10 2E0GPU-2
  2ELM 2T1 2WAK-B 2RX-B 2KB-15 2BIG 2LO-12 2D15
  2UN 2E0GSN B 2E0GSN-B 2ORC 2CI-N 2E0GSN-N 2WB-9 2F-1
  2SU-N 2X5 2MH 2MKT-B 2A-B 2E0BFN-Y 2E0VCU-4 2UGS-5
  2CCC-7 2HTS-8 2W0LXT-2 2GT-B 2IQ 2RGM 2T-15 2CSX
  2RK-15 2KB-14 2RG 2MCI-N 2GS-5 2VYT-R 2MC-15 2W1
  2RGI-N 2U-13 2KLC-8 2O1 2WL2 2UT-B 2HMM-13 2QED-B
  2HLW-N 2SRH 2FWP 2FB 2N-B 2QVT 2CC-8 2D-2
  2JPE 2MPM-3 2QED 2T-B 2E0KGL-5 2EAC 2ZQO-10 2H1
  2ZZO-1 2E0NSV B 2E0NSV-B 2AOH-13 2N-10 2E1CYM-N 2E1CYM B 2E1CYM-B
  2KBF-9
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS